Keurmerk icoon

Mooivakonderwijs is CRKBO geregistreerd en is in het bezit van het NRTO keurmerk.

Niks missen?

Meld je aan voor het laatste mooivakonderwijs-nieuws. Zo weet je altijd wanneer nieuwe cursussen starten of informatie bijeenkomsten plaatsvinden.

nieuws

STAP-beleid Mooivakonderwijs

STAP-subsidie via Mooivakonderwijs

Op 3 juli 2023 vond de laatste STAP-aanvraagronde plaats. Het kabinet heeft de STAP-regeling afgeschaft. Meer informatie volgt als er STAP-nieuws te melden is.

1. Introductie

Vanaf 15 augustus 2022 staan we geregistreerd in het landelijke STAP-register.

De onderstaande link geeft de juiste informatie:

https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register

Belangrijke informatie staat op deze website stapsgewijs uitgelegd. Lees de stappen goed door zodat je goed bent voorbereid op de aanvraagronde.

Het gaat om de volgende de stappen:

Stap 1: Lees de informatie goed door op de website https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register ;

Stap 2: Meld je vervolgens aan voor een cursus of opleiding via onze website https://www.mooivakonderwijs.nl/

Stap 3: Je ontvangt na jouw aanmelding van ons een STAP-aanmeldingsbewijs

Stap 4: Doe de aanvraag voor STAP-subsidie met je DIGID via https://www.stapuwv.nl

Stap 5: Het UWV beoordeelt jouw aanvraag in maximaal 4 weken. Je krijgt daarover bericht.

Enkele punten van aandacht:

- Voer jouw contactgegevens correct in bij de aanmelding voor een cursus of opleiding; onjuist ingevulde gegevens kunnen leiden tot afwijzing van de aanvraag.

- Kies een cursus of opleiding die minimaal 4 weken na de STAP-aanvraagdatum ligt.

2. Momenten waarop je een STAP-aanvraag kan doen in  2023

Op 3 juli 2023 vond de laatste STAP-aanvraagronde plaats. Het kabinet heeft de STAP-regeling afgeschaft. Meer informatie volgt als er STAP-nieuws te melden is.

3. Om welke vakscholing gaat het?

Onze beroepsgerichte vakscholing is opgenomen in het STAP-register. Dat wil zeggen cursussen en opleidingen die gericht zijn op het ontwikkelen van kennisaspecten en beroepsgerichte vaardigheden op basis waarvan je beginnend beoefenaar in een bepaald beroep kunt worden.

Veel van onze vakscholing is dus ook te vinden in het STAP-register.

Wij organiseren ook combinatiecursussen zodat je de basis en vervolg kennis en vaardigheden van een bepaalde beroepsrichting in 1 aansluitende cursusronde kunt leren. Vraag naar de mogelijkheden via onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

3. Planning van cursussen en opleidingen

Onze vakscholing plannen we zoveel mogelijk per half jaar vooruit. Dat maakt dat je optimaal gebruik kunt maken van de 5-tal STAP-aanvraagrondes. Staat er iets niet bij of heb je een vraag hierover? Mail dan naar onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

4. De afspraken bij aanmelden

Omdat de STAP-budgetten snel op zijn per aanvraagronde en wij onze vakscholing met een zekere planbaarheid en rendabel willen organiseren, hanteren wij de volgende afspraken:

Optie 1

Deelnemers die graag hun STAP-subsidie willen benutten maar als deze uiteindelijk niet wordt toegekend toch willen deelnemen: dan wordt hun aanmelding al bij aanvang definitief gemaakt en zijn dan zonder meer geplaatst in de gewenste cursus- of opleidingsgroep. De factuur voor de cursus/opleiding wordt dan ook door ons verstuurd. Als de STAP-subsidietoekenning een feit is, dan wordt die verrekend/gecrediteerd.

Optie 2

Deelnemers die bij de aanmelding van een cursus of opleiding aangeven op het online-aanmeldformulier (bij referentie of tekstvak) dat ze hun inschrijving pas definitief willen maken als ze een STAP-budget toegekend krijgen van het UWV, komen op een deelnemerslijst te staan met de status ‘voorlopige inschrijving’. Pas als de STAP-subsidie wordt toegekend gaan we de inschrijving definitief maken. Het kan dan wel zijn dat de cursus al vol is omdat het 4 weken kan duren alvorens het UWV uitsluitsel geeft. We stemmen dan een cursusplaats met je af in de daaropvolgende groep. Dit stemmen we per deelnemer af.

In beide situaties ontvangen de deelnemers hun STAP-aanmeldingsbewijs.

Let op: deelnemers die bij hun aanmelding niets opgeven, die kunnen achteraf geen beroep doen op ons STAP-beleid. Ze kunnen op hun verzoek nog wel een STAP-aanmeldingsbewijs ontvangen. Deze deelnemers worden dan onder onze leveringsvoorwaarden geplaatst in de groep/het rooster waarvoor ze zich hebben aangemeld.

Dit STAP-beleid van Mooivakonderwijs is geldig voor de aanmeldingen die vanaf 15 augustus 2022 bij ons zijn binnengekomen.

5. Waarom deze afspraken?

Wij hebben kleine cursusgroepen van maximaal 8-10 deelnemers. Stel, als er daags voor de 1e startdatum de helft van de deelnemers afvalt omdat er geen STAP-subsidie wordt toegekend (dat besluit is aan het UWV en niet aan ons), dan zouden we een niet rendabele cursus moeten uitvoeren. Om dit te voorkomen hebben we ons STAP-beleid opgesteld.

Geen nood: de meeste cursussen organiseren we meerdere keren per jaar en op verschillende dagen. Uiteindelijk krijg je de gelegenheid om de cursus of opleiding te volgen.

6. Vragen?

Vragen over onze vakscholing en STAP-subsidie kunnen gemaild worden naar onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl Wij reageren binnen 2 werkdagen op je vraag.